Prva stran - PRIPOMOČKI - PREVENTIVA IN DIAGNOSTIKA
AbuGnost THC, test za odkrivanje marihuane v urinu

Dokumenti

AbuGnost THC, test za odkrivanje marihuane v urinu « Nazaj

Blagovna znamka: BioGnost
Proizvajalec: BioGnost d.o.o., Međugorska ul. 59, 10040 Zagreb, Hrvaška
Dobavitelj: Prohealth d.o.o., Stegne 13, 1000 Ljubljana, Slovenija

Hitri test za določanje prisotnosti tetrahidrokanabinola (metabolita kanabinoidov) v človeškem urinu.

Več...
InStock
4,04 €
4,04 €
-0%

Najdi sorodne izdelke

Kje učinkuje:
urin,
Za kaj se uporablja:
Komu je namenjen:
Ključne besede:

Medicinski pripomoček

Abugnost THC je hitri enostopenjski imunokromatografski test za določanje prisotnosti tetrahidrokanabinola, metabolita kanabinoidov, v človeškem urinu v mejni koncentraciji 50 ng/ml (cut-off koncentracija). Rezultat testa prikaže samo kvalitativno, preliminarno oceno. Za potrditev rezultata analize se priporoča uporaba alternativne kemijske metode. Primerna je analiza urina s plinsko kromatografijo oziroma masno spektrometrijo (GC/MS). Priporoča se klinična oziroma strokovna obravnava vsakega posameznega testiranja, posebno če je rezultat pozitiven. Predlagamo, da se obrnete na terapevte v centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti.

THC
THC (d9-tetrahidrokanabinol) je primarna aktivna sestavina kanabinoidov (marihuane in hašiša), ki se pridobivajo iz rastline Canabis sativa l.. Marihuana je posušeni del rastline, hašiš pa je smolast pripravek. Ob kajenju ali zaužitju povzročata občutek evforije. Najmočnejši učinek se doseže 20-30 minut od začetka kajenja, učinek ene cigarete pa traja od 90 do 120 minut. Uporabniki imajo občasne motnje spomina in oslabljeno koncentracijo, lahko tudi kratkotrajno konfuzijo in anksioznost. Dolgotrajno uživanje marihuane oziroma hašiša lahko povzroči tudi motnje obnašanja in amotivacijski sindrom.
Metaboliti kanabinoidov se lahko odkrijejo v urinu že 1 uro po kajenju, a ostanejo prisotni še 3 do 10 dni, saj so izredno dobro topni v lipidih in tako zastajajo v telesnih maščobnih poteh. Glavni metabolit, ki se izloča v urinu, je 11-nor-d9- tetrahidrokanabinol-9-karboksilna kislina (d9- THC-COOH). Abugnost THC testna ploščica je hitri enostopenjski test za določanje prisotnosti tetrahidrokanabinola v človeškem urinu, ki se lahko uporablja brez dodatnih instrumentov. Test vsebuje monoklonalna protitelesa za selektivno določitev THC v urinu. Testna ploščica prikaže pozitiven rezultat, če je koncentracija tetrahidrokanabinola v urinskem vzorcu enaka ali nad 50 ng/ml.

Princip delovanja testa
Abugnost THC testna ploščica je hitri imunokromatografski test, ki temelji na imunološkem principu kompetitivne vezave protiteles med konjugati droge in same droge, ki je lahko prisotna v vzorcu urina. Testna ploščica vsebuje trak z membrano, na katero se med postopkom proizvodnje nanesejo in trajno vežejo konjugati THC v področje testa v obliki linije (mesto na ploščici je označeno s T). V spodnjem delu traku, ki je vgrajen v ploščico, se na področju za kapljanje vzorca (S) nahajajo konjugati rdeče barve, ki predstavljajo anti-THC protitelesa, vezana na koloidno zlato. Topni konjugati niso vezani na membrano in med testiranjem jih vzorec urina nosi zaradi delovanja kapilarnih sil čez membrano proti drugemu delu traku. Med testiranjem urinski vzorec potuje po principu kapilarnega efekta. V kolikor je tetrahidrokanabinol (THC) v testnem urinskem vzorcu prisoten v koncentraciji pod 50 ng/ml ali pa ga sploh ni, ne bo zapolnil prostih veznih mest anti-THC protiteles na rdečih koloidnih delcih. Ta protitelesa se bodo zato vezala s THC konjugati, nanizanimi na področju testne površine v obliki linije. Ta vezava povzroči v testnem okencu (T) obarvanje črtice rdeče. Rdeča črtica se ne prikaže, če je koncentracija THC v urinskem vzorcu enaka ali nad 50 ng/ml, ker tetrahidrokanabinol zasede vsa vezna mesta na rdečih, s koloidnim zlatom konjugiranih protitelesih in ni več prostih mest za vezavo s THC konjugati v področju testa (T). Zaradi fenomena kompeticije s strani droge v urinu pozitiven urinski vzorec ne bo obarval črtice v testnem okencu (T). Negativen vzorec bo obarval testno črtico rdeče, ko droga ni prisotna in načelo kompeticije izostane. Ne glede na prisotnost THC v urinskem vzorcu se v kontrolni liniji (C) zmeraj pojavi obarvana črtica, ki je dokaz, da je bila količina uporabljenega vzorca urina zadostna, kapilarni tok ustrezen in reagenti v testu prisotni in aktivni.

Reagenti
Abugnost THC testna ploščica vsebuje rdeče delce koloidnega zlata, obdane z mišjimi THC protitelesi, in THC antigene, ki so nanizani na membrano testne površine. V kontrolnem predelu testa se nahajajo kozja antimišja protitelesa.

Zbiranje vzorca in priprava za testiranje
Vzorec urina je potrebno zbrati v suho, čisto posodo. Uporabljate lahko urin, zbran ob katerem koli času dneva. Vzorce, ki vsebujejo vidne delce, je potrebno centrifugirati, filtrirati, tako da se za testiranje uporabi jasen vzorec.
Vzorec urina lahko shranjujete pri temperaturi 2-8°C do 48 ur pred testiranjem. Za daljše shranjevanje je potrebno vzorec zamrzniti ali ga shraniti pod -20°C. Zamrznjen vzorec je potrebno odtajati in ga premešati pred testiranjem.

Material
Priloženi material za testiranje:

  • testna ploščica 
  • kapalka 
  • navodilo za uporabo

Dodatno potreben material:

  • vzorec urina 
  • ura

Navodila za uporabo
Pred testiranjem naj testna ploščica, vzorec urina in morebitni kontrolni vzorec dosežejo sobno temperaturo (15-30°C).
Pred začetkom natančno preberite navodila za uporabo.
1. Testna ploščica z zaščitno folijo naj doseže sobno temperaturo pred testiranjem. Zaščitno folijo odstranite tik pred testiranjem.
2. Položite testno ploščico na ravno in vodoravno podlago. Priloženo kapalko držite navpično in kapnite približno 3 kapljice urina (cca. 100 ml) iz posode na področje ploščice, označeno s S, in pričnite meriti čas. Izogibajte se zračnim mehurčkom.
3. Počakajte, da se pojavi rdeča črtica. Rezultat odčitajte po 5 minutah. Ne odčitavajte rezultata po 10 minutah.

Odčitavanje rezultata

Negativen rezultat
Prikaz dveh rdeče obarvanih črtic, ene v področju testa (1) in druge v področju kontrole (C). Negativen rezultat kaže, da oseba kanabinoidov ni uživala ali pa je bila koncentracija THC v urinu nižja od mejne vrednosti. Obarvanost testne črtice je lahko šibkejša.

Pozitiven rezultat
Prikaz ene rdeče obarvane črtice v kontrolnem okencu (C). V testnem okencu (T) ni obarvane črtice. Pomeni, da vzorec vsebuje THC v koncentraciji, ki je enaka ali višja od mejne vrednosti.

Neveljaven rezultat
Rezultat je neveljaven, če se v kontrolnem okencu (C) ne pojavi črtica, četudi se pojavi v področju testa.
Neveljaven rezultat pomeni, da test ni bil pravilno izveden ali pa je prišlo do razpada aktivnih sestavin v sami ploščici. Prosimo, da v takem primeru test ponovite!

Opomba: Intenzivnost črtice v področju testa lahko variira od bledo rožnate do rdeče. Rezultat testa je negativen, četudi je prikazana črtica samo bledo rožnata.

Kontrola kvalitete
Proceduralna kontrola je vgrajena v test. Obarvana črtica, ki se pojavi v kontrolnem področju testne ploščice (C), velja kot notranja kontrola pravilnosti izvedbe testa. Potrjuje, da je bila količina uporabljenega vzorca urina zadostna, površina testne membrane ustrezna in izvedba testa pravilna.
V laboratoriju je priporočljivo opraviti testiranje testne ploščice s kontrolnimi vzorci urina.

Omejitve
1. THC testna ploščica je hitri, enostopenjski test za odkrivanje prisotnosti THC v človeškem urinu v mejni koncentraciji 50 ng/ml. Rezultat testa prikaže samo kvalitativno, preliminarno oceno. Za potrditev rezultata analize uporabljajte alternativno kemijsko metodo. Priporoča se plinska kromatografija oziroma masna spektrometrija (GC/MS).
2. Možno je, da zaradi tehničnih ali proceduralnih napak, kakor tudi zaradi interference substanc v urinu, pride do napačnih rezultatov.
3. Primesi v urinu, kot so belilna sredstva, konzervansi, oksidanti in druge kemijsko aktivne snovi, lahko povzročijo napačne rezultate testiranja. Če sumite na prisotnost takih snovi v urinu, ponovite postopek testiranja z drugim vzorcem urina.
4. Pozitiven rezultat kaže na prisotnost tetrahidrokanabinola (THC), ne pokaže pa stopnje intoksikacije, načina uporabe oziroma koncentracije v urinu.
5. Negativen rezultat ne pomeni nujno odsotnosti kanabinola v urinu. Pomeni lahko, da je nivo pod mejno (cut-off) vrednostjo.

Karakteristike testa
Občutljivost: Ameriški nacionalni inštitut za odvisnosti od drog (NIDA - National Institute of Drug Abuse) priporoča občutljivost kvalitativnega testa za THC v višini 50 ng/ml. Abugnost THC testna ploščica v povprečju odkriva THC v koncentraciji 50 ng/ml v petih minutah od začetka izvajanja testa.
Specifičnost: Abugnost THC testna ploščica lahko v določenih koncentracijah identificira tudi druge substance.
Navzkrižna reaktivnost: Opravljeno je bilo testiranje THC testne ploščice s snovmi, ki niso sorodne kanabinolu, da bi se ugotovila navzkrižna reaktivnost testa. Večina zdravil, ki se uporabljajo v Sloveniji, ni pokazala navzkrižne reaktivnosti s THC testno ploščico v koncentraciji 100 mg/ml niti v pozitivnem niti v negativnem kontrolnem vzorcu urina.
Substance, ki niso navzkrižno reaktivne: Natančen seznam zdravil oziroma njihovih kemijskih substanc, ki niso navzkrižno reaktivne, je na voljo pri dobavitelju.

Kateri dejavniki lahko vplivajo na rezultat testiranja?
Testirane osebe lahko poskušajo vplivati na rezultat testiranja tako, da razredčijo urin z dodajanjem vode v vzorec ali pa s predhodnim zaužitjem večjih količin vode. Potrebno je biti pozoren na čas in postopek odvzema urina, da ne bi prišlo do lažno negativnih rezultatov testiranja. Prav tako je potrebno biti pozoren na sam izgled urina, ki mora biti bister, saj se z dodatkom različnih kemikalij lahko poskuša izzvati lažen rezultat testa.

Kaj storiti v primeru pozitivnega rezultata testiranja?
Pozitiven rezultat kaže na verjetno prisotnost sestavin kanabinoidov v urinu. Odkrito se pogovorite s testirano osebo o razlogih pozitivnega rezultata. Če testirana oseba pove, da je vzela drogo, jo poskušajte s primernimi svetovanji odvrniti od nadaljnjega jemanje droge. Če pa zanika jemanje droge, ponovite testiranje, po možnosti z istim vzorcem urina ali pa s prvim naslednjim. V primeru, da sami ne zmorete razrešiti problema, se obrnite po nasvet na centre za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ali na druge specializirane ustanove.

Kaj storiti v primeru negativnega rezultata testiranja?
Negativen rezultat kaže na odsotnost sestavin kanabinoidov v urinu ali pa prisotnost v koncentraciji, ki je nižja od 50 ng tetrahidrokanabinolne kisline v mililitru urina. Testirani osebi odkrito povejte, da je rezultat testa negativen, in se z njo še enkrat pogovorite o svojem sumu, zaradi katerega ste se odločili za testiranje. V kolikor testirana oseba še naprej daje videz, kot da je pod vplivom drog, lahko vzorec urina testirate še na druge droge.

Opozorila
Samo za strokovno in vitro diagnostično uporabo.
Prosimo, da testa ne uporabljate po datumu, odtisnjenem na zaščitni foliji.
Testna ploščica mora biti v zaščitni foliji do začetka uporabe.
Vsi vzorci so potencialno nevarni, zato svetujemo, da z njimi ravnate kot s kužnimi snovmi.
Med testiranjem se priporoča uporaba zaščitne obleke in rokavic za enkratno uporabo. Po možnosti zaščitite oči.
Test shranjujte v originalni embalaži pri sobni temperaturi ali v hladilniku med 2 in 30°C.
Testna ploščica je stabilna do datuma, odtisnjenega na zaščitni foliji.
Testa ne zmrzujte.

Pred uporabo natančno preberite priloženo navodilo.

Pakiranje 1 testna ploščica
Medicinski pripomoček Da

Spletno lekarno upravlja Lekarna Brod, kjer nas lahko tudi obiščete.

BREZPLAČNA POŠTNINA
ob naročilu nad 45€.

VELIKA IZBIRA
več kot 7000 izdelkov.

HITRA IN ZANESLJIVA DOSTAVA

VEČ PLAČILNIH SREDSTEV:
kreditne kartice, PayPal, predplačilo, po povzetju.

© Prvalekarna. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Na spletni strani Prvalekarna poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu Prvalekarna
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.