Splošni pogoji uporabe spletne lekarne Prvalekarna.com

1. Splošno 

Splošni pogoji poslovanja so stalno dostopni na spletni strani in sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

V splošnih pogojih poslovanja Prvalekarna.com so določeni pogoji nakupa in prodaje izdelkov v spletni lekarni, ki jo upravlja LEKARNA BROD – BARBKA BABNIK z naslovom Tacenska cesta 120, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ponudnik).

Spletna lekarna omogoča nakup zdravil brez recepta, medicinsko tehničnih pripomočkov, prehranskih dopolnil, sredstev za nego, sredstev za zdravljenje in varovanje zdravja, predmetov splošne rabe ter drugih izdelkov, ki so v skladu z zakonodajo primerni za lekarniško prodajo.

Ponudnik obiskovalca spletne lekarne pred nakupom izrecno opozarja na splošne pogoje ter zahteva, da se kupec z njimi seznani in da se z njimi strinja, preden opravi nakup. Če se kupec z njimi ne strinja, ne more opraviti nakupa.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje v spletni lekarni. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.

2. Opredelitev pojmov

V poslovanju spletne lekarne in njenih splošnih pogojih se uporabljajo sledeče definicije:

 • Uporabnik spletne lekarne je oseba, ki obišče internetno stran prvalekarna.com.
 • Registrirani uporabnik je uporabnik, ki je opravil registracijo in s tem pridobil uporabniški račun v spletni lekarni.
 • Gost je uporabnik, ki v spletni lekarni opravi nakup tako, da ne opravi registracije.
 • Kupec v spletni lekarni je uporabnik, ki opravi nakup prek postopka registracije ali brez nje. Kupec je lahko potrošnik ali pravna oseba. Če je kupec pravna oseba, se v polja za vpis podatkov o podjetju vnesejo osebni podatki zakonitega zastopnika pravne osebe. Zaradi izvajanja pravic na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov je treba razlikovati med kupcem, ki je fizična oseba (potrošnik), in kupcem, ki je pravna oseba. Za kupce, ki so pravne osebe, ne veljajo določila omenjenega zakona, temveč določila iz teh splošnih pogojev.
 • Naročilo ali nakup so vsi izdelki, ki jih je kupec naročil v spletni lekarni.
 • Ponudnik je LEKARNA BROD – BARBKA BABNIK z naslovom Tacenska cesta 120, 1000 Ljubljana.

3. Naročilo

V spletni lekarni je mogoče naročiti izdelke v slovenskem jeziku. Dostava poteka na območju Republike Slovenije ter ostalih izbranih držav EU in izven EU.

Naročilo lahko izvede fizična ali pravna oseba. Če nakup opravi pravna oseba, je treba izpolniti dodatna podatkovna polja za identifikacijo pravne osebe in odgovorne osebe pravne osebe.

Naročilo postane veljavno in nepreklicno, ko ga kupec odda. Takoj zatem prejme elektronsko obvestilo ponudnika o uspešni oddaji naročila. To obvestilo ni potrdilo, da je izdelek na zalogi ali da se je odprema začela.

V primeru plačila s plačilno kartico ali po povzetju bo naročilo potrjeno in odpremljeno najkasneje v 3 delovnih dneh po oddaji naročila, in sicer z novim e-obvestilom o potrditvi in odpremi naročila. Če naročenega izdelka ni na zalogi ali naročila ni mogoče izvesti zaradi drugih razlogov, bo kupec o tem obveščen po elektronski pošti.

V primeru plačila po predračunu bo kupec obvestilo o potrditvi in odpremi naročila prejel takoj po plačilu predračuna v roku, ki je na njem naveden. Če v času veljavnosti predračuna kupec naročila ne vplača, avtomatično preneha veljavnost predračuna, naročilo pa je preklicano.

Če ponudnik sumi, da je prišlo do zlorabe spletne lekarne, lahko naročilo zavrne.

Z izvedbo naročila kupec potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen.

Pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Shranjena je v elektronski obliki na strežniku ponudnika.

4. Cene

Vse cene, navedene ob posameznih izdelkih, so v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), ne zajemajo pa stroškov dostave oziroma poštnine. Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila, roki veljavnosti akcijskih cen so navedeni v spletni lekarni.

Akcijske cene oziroma posebne ugodnosti, veljavne ob nakupu, se ob oddaji naročila samodejno upoštevajo in jih ni treba posebej uveljavljati. Če se akcijska cena ali popust zaradi kakršnega koli razloga ob končnem obračunu v sistemu ne upošteva, mora kupec ponudnika o tem obvestiti pred plačilom in zahtevati popravek obračuna oziroma odpravo napake v ceni. Če kupec poravna znesek, ki je bil obračunan brez določenega popusta ali akcijske cene, se šteje, da je sprejel ceno iz obračuna in pri ponudniku ne more uveljavljati naknadnega ugovora. Ponudnik se lahko kljub temu po lastni presoji odloči, da kupcu povrne razliko v ceni ali mu izda dobropis za prihodnje nakupe v spletni lekarni.

Navedene cene veljajo le za nakupe v spletni lekarni in se lahko (zaradi akcij, spletnih popustov, ipd.) razlikujejo od cen na prodajnem mestu Lekarne Brod.

Ponudnik lahko dnevno spreminja cene izdelkov v spletni lekarni brez predhodnega obvestila.

5. Vračilo blaga

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) izdelkov, naročenih preko spletne lekarne Prvalekarna.com NI mogoče vrniti ali zamenjati! To določilo ne velja samo v primeru dostave napačnih izdelkov ali napake s strani ponudnika, kar se rešuje v dogovoru s kupcem.

V 43. členu Zakona o varstvu potrošnikov je zapisano, da potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v primeru, da narava samih izdelkov ni primerna za vračilo.

Izdelki, ki so na voljo v spletni lekarni, pripadajo kategorijam zdravil, prehranskih dopolnil, medicinsko tehničnim pripomočkom, kozmetičnim proizvodom, ipd. Ti izdelki predstavljajo proizvode in pripomočke, ki lahko prihajajo v stik s telesom in telesnimi tekočinami, za nekatere pa je potrebno tudi hranjenje pri kontrolirani temperaturi. Zato vračilo naročenega blaga NI mogoče.

6. Reklamacije

V primeru reklamiranja izdelkov lahko kupec kontaktira ponudnika preko e-naslova info@prvalekarna.com ali telefona 064/10 70 40.

V kolikor se dostavljeni izdelki vsebinsko razlikujejo od tistih, ki jih je kupec naročil, je vračilo napačno dobavljenih izdelkov možno. Ponudnik v tem primeru krije stroške ponovnega pošiljanja.

V primeru, da je bil kupcu po pomoti poslan napačen izdelek, naročeni izdelek pa ni dobavljiv, se ponudnik s kupcem lahko dogovori za vračilo izdelka oziroma morebitno zamenjavo s podobnim izdelkom. Pri tem stroške poštnine, nastale pri vračanju izdelka, krije ponudnik.

V primeru, da so dostavljeni izdelki neustrezne kvalitete oziroma niso v skladu s specifikacijami in zahtevami za ta izdelek, mora kupec reklamirati izdelek najkasneje v osmih dneh po prejemu paketa. Reklamacije po izteku osmih dni niso veljavne.

Izdelek je možno reklamirati le, če je embalaža še originalno zaprta in nepoškodovana.

Ponudnik ne odgovarja za morebitne skrite napake v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.

Kupec, ki je ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

 • odpravi napako na izdelku ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
 • vrne plačani znesek.

Za izbiro možnosti se ponudnik in kupec odločita sporazumno, v primeru razhajanj pa možnost izbere ponudnik.

Pomembno:

Vsebina in slike v spletni lekarni ponudnika so zgolj informativne narave. Posamezni slikovni material in nekatere vsebine se lahko spreminjajo s strani dobaviteljev, zato se lahko razlikujejo od dejansko dobavljenih izdelkov. Reklamacije zaradi nakupa, ki je bil izvršen na osnovi slikovnega materiala, niso mogoče. Če želi kupec preveriti informacije o posameznih izdelkih ali potrebuje dodatne informacije ali nasvet farmacevta, lahko vprašanja kadarkoli zastavi preko e-naslova info@prvalekarna.com ali v okviru delovnega časa prodajnega mesta Lekarne Brod pokliče na telefonsko številko 064/10 70 40.

7. Omejitev izdaje zdravil brez recepta

7.1. Omejitev količine izdanih zdravil brez recepta

Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/2008, prvi in tretji odstavek 60. člena) določa:

"Izdana količina zdravila, za katerega ni potreben zdravniški recept in katerega izdaja ni dovoljena na podlagi samopostrežne izbire, je za enega uporabnika največ tri pakiranja z najmanjšim številom enot oziroma eno pakiranje z večjim številom enot. Če pooblaščena oseba sumi, da gre za zlorabo, lahko zavrne izdajo zdravila, za katero ni potreben zdravniški recept."

Iz navedenega razloga si Prvalekarna.com pridržuje pravico do omejitve izdanega števila enot zdravil brez recepta.

7.2. Omejitev izdaje zdravil brez recepta pravnim osebam

Zakon o zdravilih – ZZdr-2 (Uradni list RS, št. 17/14 z dne 7. 3. 2014) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih – ZZdr-2A (Uradni list RS, št. 66/19 z dne 5. 11. 2019) določata:

126. člen (točka 13): Izdaja zdravila prek medmrežja je prodaja zdravila na drobno, vključno z ustrezno in strokovno neodvisno podporo s svetovanjem o uporabi zdravila in transportom ter vročitvijo zdravila, ki zagotavljata kakovost in varnost uporabe zdravila.

6. člen (točka 26): Izdaja zdravila v prometu na drobno je prodaja in vročitev zdravila v prometu na drobno, vročitev delno ali v celoti v breme javnih sredstev ali vročitev zdravila, ki je donirano ali zagotovljeno iz proračunskih sredstev končnemu uporabniku, ki jo spremlja ustrezna in strokovno neodvisna podpora s svetovanjem.

6. člen (točka 34): Končni uporabnik zdravila za uporabo v humani medicini je posameznik, ki mu je bilo zdravilo predpisano oziroma izdano, oziroma izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki zdravilo uporablja pri izvajanju zdravstvenih storitev.

6. člen (točka 64): Posameznik ali posameznica je določena ali določljiva fizična oseba, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira.

Iz navedenega razloga si Prvalekarna.com pridržuje pravico do zavrnitve izdaje zdravil brez recepta pravnim osebam, ki ne spadajo med izvajalce zdravstvene dejavnosti in zdravil ne uporabljajo pri izvajanju zdravstvenih storitev.

8. Možnosti plačila

V spletni trgovini so na voljo sledeče možnosti plačila:

 • plačilo po povzetju: kupec plača kupnino poštnemu uslužbencu ob prevzemu blaga. Dodatno se obračuna vplačilo obrazca UPN za odkupnino po ceniku Pošte Slovenije (1,40 EUR);
 • plačilo s plačilnimi karticami: po oddaji naročila je kupec preusmerjen na varen mednarodni plačilni sistem PayPal; možno je tudi plačilo preko vodilnega slovenskega bančnega sistema na področju procesiranja sodobnih plačilnih instrumentov Bankart;
 • plačilo po predračunu: predračun je poslan na e-naslov kupca. Naročeni izdelki se odpremijo takoj po prejemu celotnega zneska plačil;
 • plačilo ob osebnem prevzemu: kupec izdelke naroči v spletni lekarni in jih osebno prevzame v Lekarni Brod.

9. Dostava na naslove v Republiki Sloveniji

Dostavo izvaja Pošta Slovenije. Zagotovljen je sistem kakovosti, ki smiselno upošteva načela in smernice dobre distribucijske prakse za zdravila glede sledljivosti, transporta in dostave zdravil na mesto vročanja.

Glede na višino nakupa so stroški dostave na naslove v Sloveniji naslednji:

 • nakupi do 55 EUR:              5,00 EUR
 • nakupi nad 55 EUR:            brezplačna dostava

POZOR: Zakon o zdravilih prepoveduje kakršno koli komercialno spodbudo, ki bi kupca usmerila v nepotreben ali prekomeren nakup ali uporabo zdravil. Sem spada tudi brezplačna dostava. Cena zdravil brez recepta se zato ne upošteva pri izračunu pogojev za brezplačno dostavo.

Pri nakupih s plačilom po povzetju Pošta Slovenije obračuna dodatnih 1,40 EUR za odkupnino.

Dobavni rok za izdelke na zalogi je praviloma od 1 do 3 delovne dni. Za izdelke, ki trenutno niso na zalogi, je dobavni rok lahko daljši.

Predviden čas odpreme je naveden v podatkih o izdelku na spletni strani ponudnika.

V primeru, ko ponudnik pravočasno odpremi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca.

10. Dostava na naslove v tujini

Ponudnik omogoča dostavo v izbrane države EU in izven EU. Dostavo izvaja Pošta Slovenije s partnerji.

Stroški dostave so fiksni glede na izbrano državo in niso odvisni od višine nakupa.

Predviden čas dostave je odvisen od izbrane države. Izdelki so praviloma odposlani v 1 - 3 delovnih dneh, čemur je potrebno prišteti še čas prenosa pošiljke od ponudnika do kupca.

Čas do odpreme izdelkov, ki trenutno niso na zalogi, je lahko daljši. Predviden čas odpreme je naveden v podatkih o izdelku na spletni strani ponudnika.

Strošek dostave in predviden čas dostave se razlikujeta glede na izbrano državo:

 • Avstrija: 16,11 € (D + 2 dni)
 • Belgija: 20,97 € (D + 3 dni)
 • BIH: 30,04 € (D + 4 dni)
 • Bolgarija: 29,43 € (D + 5 dni)
 • Češka: 23,07 € (D + 3 dni)
 • Danska: 29,43 € (D + 4 dni)
 • Estonija: 32,38 € (D + 5 dni)
 • Finska: 32,38 € (D + 6 dni)
 • Francija: 29,43 € (D + 4 dni)
 • Grčija: 32,38 € (D + 4 dni)
 • Hrvaška: 9,34 € (D + 2 dni)
 • Irska: 33,84 € (D + 6 dni)
 • Islandija: 50,70 € (D + 5 dni)
 • Italija: 22,64 € (D + 4 dni)
 • Latvija: 29,43 € (D + 5 dni)
 • Litva: 29,43 € (D + 5 dni)
 • Luksemburg: 20,97 € (D + 3 dni)
 • Madžarska: 20,95 € (D + 2 dni)
 • Nemčija: 17,08 € (D + 2 dni)
 • Nizozemska: 20,97 € (D + 4 dni)
 • Norveška: 41,72 € (D + 5 dni)
 • Poljska: 29,43 € (D + 4 dni)
 • Portugalska: 44,15 € (D + 3 dni)
 • Romunija: 34,14 € (D + 4 dni)
 • Slovaška: 24,33 € (D + 3 dni)
 • Srbija: 32,22 € (D + 5 dni)
 • Španija: 32,97 € (D + 3 dni)
 • Švedska: 34,14 € (D + 4 dni)
 • Švica: 42,49 € (D + 3 dni)

D = dan odpreme naročila

Navedeni časi dostave so informativni in ne vključujejo sobote, nedelje, praznikov ter časa, ko je pošiljka v carinskem postopku.

V primeru, ko ponudnik pravočasno odpravi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca.

Dostava v tujino je mogoča le v primeru predhodnega plačila naročenih izdelkov in stroška dostave. Plačilo po povzetju ni mogoče.

Dostava zdravil v tujino ni mogoča!

Tudi pošiljanje nekaterih drugih izdelkov v določene države ni dovoljeno. Ponudnik v takšnih primerih kupca kontaktira preko elektronske pošte in mu ponudi možnost izbire drugega izdelka ali vračilo denarja.

11. Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na priloženem garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

12. Odgovornost ponudnika

Ponudnik ni odgovoren za posledice uporabe zdravil in ostalih izdelkov, kupljenih preko spletne lekarne, ki nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo teh zdravil in ostalih izdelkov. Vsi podatki na spletni strani Prvalekarna.com so uporabni zgolj kot vir splošnih informacij in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom ali farmacevtom.

Za zdravila brez recepta velja opozorilo:
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Za prehranska dopolnila veljajo opozorila:
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oz. odmerka se ne sme prekoračiti. Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Uporabnik ima pred naročilom katerega koli izdelka možnost posveta s farmacevtom. Vprašanja lahko kadarkoli zastavi po elektronski pošti info@prvalekarna.com ali v okviru delovnega časa prodajnega mesta Lekarne Brod pokliče na telefonsko številko 064/10 70 40. S potrditvijo pogojev poslovanja se uporabnik strinja, da je navodilo za uporabo izdelka prebral in razumel.

Varnostni listi za kemikalije, med katere sodijo biocidni pripravki in nekateri drugi izdelki, so na voljo na spletni strani ponudnika ali pa na spletnih straneh proizvajalca določenega izdelka. Uporabnik ima možnost od ponudnika zahtevati, da varnostni list posreduje na njegov e-naslov.

Ponudnik ni odgovoren za morebitne motnje pri poteku nakupa, ki so posledica ravnanja uporabnika ali ponudnikov poti oziroma infrastrukture, ki jo uporablja spletna lekarna.

13. Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbita mednarodno uveljavljeni sistem PayPal ter vodilni slovenski bančni sistem na področju procesiranja sodobnih plačilnih instrumentov Bankart. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku ponudnika.

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

14. Varstvo osebnih podatkov

I. Podatki, ki jih obdelujemo
Ponudnik obdeluje naslednje osebne podatke kupcev izdelkov:

Za namen izvajanja registracije in elektronskega sporočanja:

 • elektronski naslov kupca

Za namen pošiljanja izdelkov:

 • ime
 • priimek
 • ulica in hišna številka
 • poštna številka in kraj
 • telefon

Za namen izvajanja pošiljanja novic, kjer se uporablja sistem MailChimp:

 • elektronski naslov kupca

Vsi zgoraj napisani osebni podatki so bili zbrani s privolitvijo posameznika.

II. Pravice posameznika

Posameznik lahko kadarkoli pošlje zahtevo za spremembo/dopolnitev, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, tako da ponudniku pošlje elektronsko sporočilo na info@prvalekarna.com. Prav tako lahko preko elektronskega sporočila od upravljavca dobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. V kolikor posameznik meni, da je prišlo do kršenja varstva osebnih podatkov, lahko to prijavi nadzornem organu (informacijski pooblaščenec).
V primeru, da bo upravljavec osebne podatke uporabil v drug namen, kot za kakršnega so bili zbrani, mora o tem obvestiti posameznika in od njega pridobiti novo privolitev.

III. Varovanje in čas hrambe osebnih podatkov

Upravljavec vse podatke o posameznikih varuje skladno s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določajo zakonodaja Republike Slovenije in predpisi Evropske unije.
Zavarovanje osebnih podatkov zajema pravne, organizacijske in ustrezne logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se zagotavlja:

 • varovanje prostorov, aparatur in sistemske programske opreme;
 • varna aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • zagotavljanje varnosti pri posredovanju in prenosu osebnih podatkov;
 • onemogočanje nepooblaščenim osebam dostop do informacijskih sredstev, na katerih se obdelujejo osebni podatki, in do njihovih zbirk;
 • opravljanje postopkov rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varne obdelave;
 • zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti in dostopa do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta.

Posameznik je seznanjen in se strinja, da ponudnik osebne podatke, ki jih je posameznik posredoval, hrani samo toliko časa, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

IV. Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi posamezniku nastala, ker je upravljavcu posredoval napačne, lažne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na posameznika.
Ponudnik je odgovoren za škodo, ki jo povzroči obdelava le, kadar ne izpolnjuje obveznosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ali kadar je ravnal v nasprotju z določbami. Ponudnik je izvzet odgovornosti, če dokaže, da v nobenem primeru ni odgovoren za dogodek, ki povzroči škodo.

V. Kontaktni podatki upravljavca

Na vsa dodatna vprašanja glede obdelave osebnih podatkov vam bo ponudnik z veseljem odgovoril.
Vprašanja lahko naslovite na:
BABNIK BARBKA - LEKARNA BROD
Tacenska cesta 120, 1000 Ljubljana
Tel: 064 / 10 70 40
E-pošta: info@prvalekarna.com

DPO kontakt (Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov):
SIQ Ljubljana
Informacijske tehnologije
Tel: (01) 4778 345
infosec@siq.si

15. Soglasje registriranega uporabnika ali kupca

S soglasjem k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov, s sodelovanjem v nagradnih igrah, naročilu na e-novice ali opravljanju spletnih nakupov, kupec ali registrirani uporabnik dovoljuje ponudniku obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z aktualnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (EUR-Lex, 2016/679). S podanim soglasjem se dovoljuje ponudniku, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva ponudnika.

Ponudnik zbranih podatkov ne sme posredovati tretjim osebam.

Navedene podatke lahko ponudnik obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani ali do odjave naročnika na e-novice, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja svojih podatkov v bazi podatkov.

16. Uporaba piškotkov (ang. Cookies)

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami dostopajo do določene spletne strani. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko uporabnik hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani, kjer so navedene tudi vse podrobnosti o vrstah in delovanju piškotkov.

17. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov

V skladu z zakonskimi normativi Lekarna Brod kot upravljavec spletne lekarne Prvalekarna.com ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Običajno med potrošniškimi spori, ki se rešujejo pred sodiščem, ni sorazmernosti med ekonomsko vrednostjo zahtevka ter časom in stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora. Zato je Evropska komisija v ta namen razvila platformo, ki predstavlja osrednjo začetno točko za izvensodno poravnavo potrošniških sporov. V primeru potrošniških sporov predlagamo uporabo tega načina za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki zadevajo pogodbene obveznosti, izhajajoče iz pogodb o spletni prodaji ali spletnih storitvah med potrošnikom z bivališčem v Uniji in trgovcem s sedežem v Uniji.

Na podlagi Uredbe EU št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES objavljamo elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov.

Platforma je na voljo na spletni strani http://ec.europa.eu/consumers/odr

18. Izdaja računa

Ponudnik za opravljen nakup izda račun, ki ga kupec prejme v fizični obliki skupaj z naročenimi izdelki.

Ljubljana, januar 2024

Spletno lekarno upravlja Lekarna Brod, kjer nas lahko tudi obiščete.

BREZPLAČNA POŠTNINA
ob naročilu nad 55€.

VELIKA IZBIRA
več kot 10000 izdelkov.

HITRA IN ZANESLJIVA DOSTAVA

VEČ PLAČILNIH SREDSTEV:
plačilne kartice, PayPal, predplačilo, po povzetju.

© Prvalekarna. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Na spletni strani Prvalekarna poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu Prvalekarna
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.